sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir bir dünya için çalışıyor ve yönettiğimiz üretim süreçlerimizde çevre dostu sistemlere öncelik veriyoruz.

Sürdürülebilirlik Misyonumuz

Tekstil ve moda endüstrileri büyük bir sosyo-ekonomik ve çevresel etkiye sahiptir. Bunu göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir bir gelecek için misyonumuzu şu şekilde belirledik;

- İş ortaklarımızın sürdürülebilir tedarik zinciri geliştirmelerine yardımcı olmak,
- Adil çalışma koşulları ve çevre standartları konusunda öncü konumumuzu sürdürmek,
- Kullanılan hammaddelerin çevre dostu tekniklerle üretildiğinden emin olmak,
- Üretimin çevresel etkilerini azaltmak için yeni atık yönetim sistemlerini uyarlamak,
ve her zaman
-Sürdürülebilirlik projelerinde hedeflerine ulaşmak için iş ortaklarımızla iş birliği yapmak.

Etik Üretim Standartlarımız


Evrensel etik üretim standartlarını Novateks üreticilerinde temin etmek ve sürdürmek birinci önceliğimizdir. Bu konuda bünyemizdeki uzman kadromuz tüm üretim faaliyetlerinin uluslararası iş yasaları çerçevesinde sürdürüldüğünü denetler ve tespit edilen uygunsuzluklara hemen müdahale eder.

Tüm faaliyetlerimiz müşterilerimize açık ve şeffaftır. Etik standartlarımız periyodik olarak girdiğimiz denetimlerdeki yüksek puanlar ile ispatlanmıştır.

Sürdürülebilirlik denilince akla hemen doğanın korunması gelse de teorik olarak sürdürülebilirlik, bir sistemin kendini devam ettirebilmesi için uzun vadede yeniden üretilmesidir. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız ile gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Burada amacımız doğal kaynakları gelecek nesillere aktarmak, ancak bugünün ihtiyaçlarını da göz ardı etmemektir.

Novateks olarak, sürdürülebilirlik yaklaşımımızı oluştururken çevresel, ekonomik ve sosyal alan kavramlarını birlikte değerlendiriyoruz. Faaliyet alanlarımızda ilgili bağımsız denetim raporlarımızı ve süreçlerimiz ile ilgili sertifikalarımızı inceleyebilirsiniz.

Sosyal Uygunluk


Çalışanlar şirketimizin en değerli varlığıdır. Kabul ettiğimiz kurum kültürü, sosyal uygunluk politikamızın temelidir. Şirketimizde tüm çalışanlarımıza ırk, renk, din, dil, etnik köken, gebelik, medeni hal, fiziksel engellilik ve cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmaksızın eşit şartlar ve haklar tanınmaktadır.

Birlikte çalıştığımız tüm üreticilerimizin de sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendiriyoruz. Firmaların sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak belirliyor ve artırmayı hedefliyoruz.

Giysileri giyenlerin olduğu kadar onları üreten herkesin iyi hissetmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, açık etik kodlara göre çalışıyor ve kendimizi sürekli olarak geliştirmek için yüksek sosyal uygunluk standartları belirliyoruz.

Sürdürülebilirlik denilince akla hemen doğanın korunması gelse de teorik olarak sürdürülebilirlik, bir sistemin kendini devam ettirebilmesi için uzun vadede yeniden üretilmesidir. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız ile gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Burada amacımız doğal kaynakları gelecek nesillere aktarmak, ancak bugünün ihtiyaçlarını da göz ardı etmemektir.

Novateks olarak, sürdürülebilirlik yaklaşımımızı oluştururken çevresel, ekonomik ve sosyal alan kavramlarını birlikte değerlendiriyoruz. Faaliyet alanlarımızda ilgili bağımsız denetim raporlarımızı ve süreçlerimiz ile ilgili sertifikalarımızı inceleyebilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Misyonumuz

Tekstil ve moda endüstrileri büyük bir sosyo-ekonomik ve çevresel etkiye sahiptir. Bunu göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir bir gelecek için misyonumuzu şu şekilde belirledik;

– İş ortaklarımızın sürdürülebilir tedarik zinciri geliştirmelerine yardımcı olmak,

– Adil çalışma koşulları ve çevre standartları konusunda öncü konumumuzu sürdürmek,

– Kullanılan hammaddelerin çevre dostu tekniklerle üretildiğinden emin olmak,

– Üretimin çevresel etkilerini azaltmak için yeni atık yönetim sistemlerini uyarlamak,

ve her zaman

-Sürdürülebilirlik projelerinde hedeflerine ulaşmak için iş ortaklarımızla iş birliği yapmak.

Etik Üretim Standartlarımız

Evrensel etik üretim standartlarını Novateks üreticilerinde temin etmek ve sürdürmek birinci önceliğimizdir. Bu konuda bünyemizdeki uzman kadromuz tüm üretim faaliyetlerinin uluslararası iş yasaları çerçevesinde sürdürüldüğünü denetler ve tespit edilen uygunsuzluklara hemen müdahale eder. Tüm faaliyetlerimiz müşterilerimize açık ve şeffaftır. Etik standartlarımız periyodik olarak girdiğimiz denetimlerdeki yüksek puanlar ile ispatlanmıştır.

Sosyal Uygunluk

Çalışanlar şirketimizin en değerli varlığıdır. Kabul ettiğimiz kurum kültürü, sosyal uygunluk politikamızın temelidir. Şirketimizde tüm çalışanlarımıza ırk, renk, din, dil, etnik köken, gebelik, medeni hal, fiziksel engellilik ve cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmaksızın eşit şartlar ve haklar tanınmaktadır.

Birlikte çalıştığımız tüm üreticilerimizin de sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendiriyoruz. Firmaların sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak belirliyor ve artırmayı hedefliyoruz.

Giysileri giyenlerin olduğu kadar onları üreten herkesin iyi hissetmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, açık etik kodlara göre çalışıyor ve kendimizi sürekli olarak geliştirmek için yüksek sosyal uygunluk standartları belirliyoruz.